Vereenigde Oostindische Compagnie

Gedeelde notitie

Vereenigde Oostindische Compagnie De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) was een particuliere handelsmaatschappij die heeft bestaan van 1602 tot 1798. Ze had van de Staten-Generaal het alleenrecht gekregen op de handel ten oosten van Kaap de Goede Hoop. Nederlandse kooplieden konden zo alleen door de VOC handeldrijven met Azië. Om het alleenrecht te kunnen toepassen, mocht de VOC gebieden in bezit nemen en besturen, oorlog voeren en verdragen sluiten. Hoewel ze een handelsonderneming was, kon de VOC zich in Azië gedragen alsof ze de Nederlandse Staat zelf was. De VOC heeft lange tijd veel winst gemaakt, maar ging in 1798 toch failliet. De VOC-bezittingen vervielen toen aan de Nederlandse Staat (toen de Bataafse Republiek), waarmee de kolonie Nederlands-Indië ontstond.

De VOC voer met name op de Indonesische archipel, maar ook op India en China. Het hoofdkantoor in Azië was in Batavia, het huidige Jakarta, de hoofdstad van Indonesië.

De schepen van de VOC waren verplicht zowel op de heen- als op de terugreis naar de Oost halt te houden op Kaap de Goede Hoop. Daar bevond zich de enige VOC-nederzetting die geen handelspost was, maar een permanent verversings- en reparatiestation. Het sterftecijfer gedurende de maandenlange zeereizen bleek significant te dalen door de opvarenden op de Kaap te laten aansterken en zieken zo veel mogelijk te laten genezen. Tegelijkertijd konden de nodige reparaties aan de schepen worden uitgevoerd.

Bron: berghapedia.nl

MediaTitelPersonenGezinnenBronnenLaatste wijziging
Personeelsadministratie VOC - periode 1742-1755 - Gerardus PijpersPersoneelsadministratie VOC - periode 1742-1755 - Gerardus Pijpers100