Vertaling notariële akte in verband met toestemming voor het huwelijk van Gerardus Johannes Pijpers …

Gedeelde notitie

Vertaling notariële akte in verband met toestemming voor het huwelijk van Gerardus Johannes Pijpers en Maria van der Torre

Op 9 oktober 1813 waren voor mij, Jan Abram Jongeneel en zijn collega, notarissen van de Keizer te Rotterdam, hoofdplaats van het leger ? uit naam van het Departement van de ? aan de Maas verschenen, Francina de Hennes, naaister, echtgenote van Arnoldus Pijpers, zijnde sinds 22 jaar afwezig, en Steven van der Torre, schippersknecht en Maria Hofland, zijn echtgenote die hem machtigt om de aanwezige stukken te ondertekenen, allen wonende aan de Hofdijk te Rotterdam, die hebben verklaard met hun aanwezigheid hun formele toestemming te geven en medewerking te verlenen aan de viering van het huwelijk van Maria van der Torre, oud 23 jaar met Gerardus Johannes Pijpers, ruim 33 jaar, schildersknecht (zoon van de eerste aanwezige), beide woonachtig aan de Hofdijk te Rotterdam, waarvan akte.

Opgesteld te Rotterdam, na bestudering door notaris Jan Abram Jongeneel en na voorlezing en toelichting in het Nederlands, werd de akte ondertekend door de comparanten Francina de Hennes, Steven van der Torre en de twee notarissen. De comparante Maria Hofland verklaart niet te kunnen schrijven, noch met haar naam te kunnen ondertekenen.

MediaTitelPersonenGezinnenBronnenLaatste wijziging
Notariële akte Gerardus Johannes Pijpers en Maria van der Torre 1813Notariële akte Gerardus Johannes Pijpers en Maria van der Torre 1813410