Privacy verklaring

'Wij zijn familie' verwerkt persoonsgegevens op deze website zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij maken hierbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt wanneer u een gebruikersaccount bij ons aanmaakt en persoonsgegevens die wij verwerken ten behoeve van ons genealogisch onderzoek.

Persoonsgegevens ten behoeve van een gebruikersaccount bij 'wij zijn familie'

'Wij zijn familie' verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt bij het aanmaken van een account.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een gebruikersaccount bij ons aanmaakt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door uw persoonsgegevens op uw persoonspagina aan te vullen of door het leggen van familiebanden. Hieronder valt ook extra informatie die u ons via e-mail of op andere wijze verstrekt.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Wij gebruiken uw e-mailadres incidenteel om u te mailen over belangrijke zaken met betrekking tot de website of om contact met u op te nemen indien dat noodzakelijk is.

Wanneer u uw gebruikersaccount bij ons verwijderd, blijven de genealogische gegevens op uw persoonspagina behouden ten behoeve van ons genealogisch onderzoek.

Persoonsgegevens ten behoeve van genealogisch onderzoek door 'wij zijn familie'

'Wij zijn familie' verwerkt ook persoonsgegevens uit openbare bronnen (archieven, kranten, websites, etc), uit eigen bron of doordat u of iemand anders deze aan ons heeft verstrekt ten behoeve van ons genealogisch onderzoek.

Bezoekers hebben toegang tot (beperkte) gegevens van overledenen: personen die meer dan 10 jaar geleden zijn overleden of personen die meer dan 120 jaar geleden zijn geboren

Leden hebben toegang tot:

 • gegevens van overledenen
 • (beperkte) gegevens van levende personen aan wie zij verwant zijn in de eerste of tweede graad (partner, (stief)kind, kleinkind, ouder, grootouder, oom/tante)
 • eigen gegevens

Bijzondere persoonsgegevens (zie hieronder) worden altijd afgeschermd. Ook voor naaste familieleden.

U kunt altijd een verzoek indienen om uw eigen gegevens te mogen inzien die wij voor ons genealogisch onderzoek hebben verzameld, ook als u geen gebruikersaccount bij ons heeft. Indien u niet wilt dat uw gegevens kunnen worden ingezien door geregistreerde naaste familieleden, dan kunt u ons dit laten weten via het contactformulier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor ons genealogisch onderzoek verwerken wij wel bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens uit openbare bronnen (archieven, kranten, websites, etc), uit eigen bron of doordat u of iemand anders deze aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de bijzondere persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken ten behoeve van ons genealogisch onderzoek:

 • ras of etnische afkomst;
 • politieke opvattingen;
 • godsdienst of levensovertuiging;
 • lidmaatschap van een vakbond;
 • gezondheid;
 • strafrechtelijk verleden.

Deze gegevens verstrekken wij nooit aan derden zolang u in leven bent. Wij geven deze gegevens niet eerder dan 10 jaar na uw overlijden vrij. Dit is ook van toepassing op gegevens die afkomstig zijn uit openbare bronnen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

'Wij zijn familie' bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u 3 jaar niet actief bent geweest op onze website, wordt uw lidmaatschap beëindigd en worden de persoonsgegevens die verbonden zijn aan uw account, verwijderd.

De persoonsgegevens die verwerkt zijn op uw persoonspagina ten behoeve van ons genealogisch onderzoek worden nooit verwijderd. Wij achten deze gegevens van historisch belang voor ons genealogisch onderzoek. U kunt wel van ons eisen dat deze gegevens alleen ingezien mogen worden door de onderzoeker zelf en niet door geregistreerde naaste familieleden. Uw persoonspagina wordt dan ook volledig afgeschermd voor leden van deze website. Uw gegevens zijn altijd afgeschermd voor bezoekers van deze website.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gegevens op deze website mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Ander gebruik van deze gegevens is uitdrukkelijk niet toegestaan.

'Wij zijn familie' verstrekt uw accountgegevens nooit aan derden. 
 Het ter beschikking stellen van stamboom-gegevens aan derden (collega genealogen) is beperkt tot personen die meer dan 10 jaar geleden zijn overleden. Gegevens die wij over u en andere nog levende familieleden hebben verzameld ten behoeve van ons genealogisch onderzoek delen wij nooit met derden tenzij u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

'Wij zijn familie' gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen, zoals de taal die u heeft geselecteerd. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens behorende bij uw gebruikersaccount in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Ook heeft u het recht om de gegevens die wij over u hebben verzameld ten behoeve van ons genealogisch onderzoek in te zien en te corrigeren. Ook kunt u van ons verlangen dat deze gegevens nooit aan derden wordt verstrekt zolang u in leven bent.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, gebruik dan het contactformulier om ons een gespecificeerd verzoek te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

'Wij zijn familie' neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het contactformulier.